Lidmaatschap

Lidmaatschap

Onze imkersvereniging is een afdeling van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV).
Een lid van onze vereniging is dan ook automatisch lid van de NBV. Informatie over het lidmaatschap hiervan is te vinden op de website van de NBV via de link Lidmaatschap NBV

Niet vermeld op deze site zijn specifieke zaken betreffende onze vereniging ;

  • De kosten van het lidmaatschap van Imkersverenigig Arnhem-Velp e.o. zijn € 10,- per jaar. De totale lidmaatschapskosten zijn dus voor 2020 € 70,-.
  • De leden ontvangen 4 maal per jaar ons verenigingsblad De Bijenstal.
  • De leden krijgen waar gevraagd de nodige ondersteuning van ervaren imkers,
  • Vanaf maart t/m september worden er elke laatste zaterdag van de maand BIJ-praatochtenden gehouden in de bijenstal Simonsveste op landgoed Heuven te Rheden: 10-12 uur
  • Deze bijenstal heeft een mooie, schone honingslingerruimte waar onze leden, in overleg met de stalcommissie, gebruik van kunnen maken,
  • Ook is daar de mogelijkheid om eigen was om te smelten en na zuivering nieuwe wasplaten te gieten voor eigen gebruik,

Hoe men lid kan worden is op de boven genoemde NBV site vermeld.

Als u de voorkeur geeft om dit via onze vereniging te regelen kan dat door een mail met uw persoonlijke gegevens te zenden naar ons secretariaat.

Onze vereniging kent ook donateurs, die betalen € 20,- per kalenderjaar.
Dit bedrag mag worden overgeschreven op de rekening van de vereniging IBAN NL71INGB0003120687 t.n.v. Imkersvereniging Arnhem – Velp e.o. te Arnhem onder vermelding van uw naam en beschrijving: donateurschap met het jaartal