Basiscursus

Basiscursus bijenhouden

Jaarlijks starten wij de cursus met de theorie lessen over bijenhouden.

Tijdens vijf theorielessen op maandagavond en twaalf praktijklessen op zaterdagmorgen gedurende de periode februari t/m september, wordt geleerd hoe fascinerend het bijenleven is en hoe met bijen om te gaan. Voor het behalen van je NBV diploma moet je minimaal 80% van de lessen aanwezig zijn. Er wordt bij de cursus gebruik gemaakt van een full color, rijk geïllustreerd cursusboek, hand-outs en een power point presentatie ondersteund door filmmateriaal.

Zeker is, dat het houden van bijen een heel boeiende hobby is die door vrijwel iedereen en in bijna elke omgeving uit te oefenen is. Mensen die tijdens het volgen van de cursus besluiten om bijen te gaan houden, krijgen een bijenvolk van de vereniging met ondersteuning van een mentor.

Tijdens het jaar waarin u de cursus volgt bent u gratis lid van de NBV en ontvangt u het NBV vakblad Bijenhouden. Tevens wordt u ingeschreven voor de ontvangst van Imkernieuws, de digitale nieuwsbrief van de NBV. En u bent tevens het cursus jaar lid van Imkersvereniging Arnhem-Velp en omstreken en ontvangt het cursusjaar het verenigingsblad “de Bijenstal” dat vier keer per jaar verschijnt.

De theorielessen worden gegeven in het Natuur Centrum Arnhem Ruitenberglaan 4, Arnhem
Deze Basiscursus Bijenhouden bevat vier theorielessen en een theorie-examen waarbij men ook leert hoe men kunstraat in ramen leert zetten (maandagavond 19.30 tot 22.00 uur ) en 12 praktijklessen in de bijenstal de Heuven of in het park Angerenstein.

De inhoud van de theorielessen zijn in grote lijnen:
1 Kennismaking, historie het nut van het bijenvolk, verschillende bijenwoningen
2 Anatomie van de honingbij en haar zintuigen, waarom ontstaan zwermen?
3 Wat is een bijendans en van welke voedselbronnen maken ze gebruik
4 Welke bijenziekten en vijanden zijn er en hoe bestrijden en voorkomen we ziekte
5 Theorie examen (multiple choise) en raampjes met kunstraat maken

Aan de praktijklessen kunnen maximaal 2 keer 8 personen deelnemen. De praktijklessen worden om de 14 dagen op zaterdagochtend van 10.00 tot 12.15 uur gegeven. Voor koffie of thee wordt gezorgd.

In onze bijenstallen zal de praktijk worden gegeven waarbij de docent wordt geholpen door een ervaren imker. Van de vereniging krijg je een bijenkap het overige gereedschap dien je zelf voor te zorgen, de docenten adviseren je hier in.

deze bijenstallen staan:
Bijenstal van Gastelhof in park Angerenstein (Arnhem)
Bijenstal  Simonveste bij het natuurcentrum de Heurne in Rheden.

Na afloop van het praktische deel zal een praktijkexamen worden gehouden

Kosten van de basiscursus bijenhouden € 145,00
Bij de theorielessen zijn meer deelnemers mogelijk. Het volgen van alleen deze theorielessen kost € 70,00.

U kunt zich eenvoudig aanmelden door gebruik te maken van deze link