Honingkeuring

Waarop moet u op letten als u meedoet aan de keuring van een pot met honing!

Er wordt volgens het reglement van de Nederlandse Commissie voor Bijenproducten gekeurd. Als u zich aan de volgende aanwijzingen houdt, dan komt uw pot met honing in aanmerking voor een goede waardering en een oorkonde!

  • Voor de honingkeuring moet u drie potten inleveren waarvan 1 met etiket.
  • Schone pot, binnen en buitenkant. Tip: neem een doekje mee, veeg ter plaatse ook je vingerafdrukken van de buitenkant van de pot
  • Schoon deksel, geen druppels aan de binnenkant. Tip: neem schone deksels mee en draai die pas ter plaatse op de pot
  • Schone honing; geen wasdeeltjes, ongerechtigheden, toevoegingen.
  • Maximaal 20% water toegestaan. Bij heidehoning maximaal 23%.
  • Pot moet minimaal tot aan lasnaad zijn afgevuld.
  • Glad en horizontaal honingoppervlak.
  • Geen luchtbellen (m.u.v. heidehoning), lagen, kaarsvetverschijnsel, gisting.
  • De honing mag niet ouder zijn dan 12 maanden; HMF-gehalte ≤ 40mg/kg.
  • Pot moet een onbeschadigd schoon/glad etiket dragen dat voldoet aan de wettelijke bepalingen.

De wettelijke bepalingen voor het etiket zijn verwerkt in bijgaand voorbeeld. De rode aanwijzingen zijn verplicht de groene zijn vrijwillig. U bent vrij de lay-out van uw etiket naar eigen inzicht vorm te geven. Naast de verplichte teksten mag u andere teksten op uw etiket plaatsen, maar bedenk dat het geen misleidende teksten mogen zijn. Wat u vermeldt moet controleerbaar zijn. De aanduiding Honing en de inhoud in gram moeten in het midden van het etiket staan. Bij een pot honing van 450 gram moet de x-hoogte van de letters minimaal 1,2 mm zijn.

Als u zich beperkt tot de gegevens zoals aangegeven op het voorbeeld dan is het goed. Gaat u andere teksten en of meerdere etiketten op één pot plaatsen informeert u zich dan, door het keuringsreglement 2018 van de Nederlandse Commissie voor Bijenproducten te raadplegen.